Indikatorutvikling og testing

Prosjektet går ut på å utvikle og pilotteste nye indikatorer som fanger opp opplevelsessiden av turistbesøket.

Nasjonalt og internasjonalt synes slike indikatorer lite utviklet og primærformålet her er å få dette gjort i sammenheng med at Destination Lofoten planlegger en større gjesteundersøkelse.

Financed by
VRI Nordland, Nordland fylkeskommune
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo