Kunnskapsoppsummering om rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Velferd

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsker en sammenfattende kartlegging av kunnskap om utviklingshemmedes rettssituasjon i dag, basert på nyere og relevant forskning og dokumentasjon.

Oppsummeringen skal gi:

  • oversikt over de overordnede politiske mål og reformmål på området, organisert etter ulike livsområder,
  • oversikt over foreliggende kunnskap/forskning om rettssikkerhetssituasjonen (herunder også relevant dokumentasjon og tallmateriale fra offentlige myndigheter),
  • og avdekke eventuelle kunnskapshull.
     

Fokus skal primært være Norge, og omfatter en rekke livsområder, herunder helse, skole, utdanning, arbeid, bolig, barnevern og strafferett.

Terje Olsen fra Nordlandsforskning er prosjektleder, og skal jobbe sammen med; Hild Rønning fra Politihøgskolen i Bodø, Partick Kermit fra NTNU og John Eriksen fra NOVA - Høgskolen i Oslo og Akershus.

Financed by
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Time period
-