Solarrok 3

Solarrok er et europeisk nettverk/FoU-prosjekt i EUs 7. rammeprogram Region of Knowledge der de fremste europeiske miljøer innen solenergiforskning deltar.

Nordlandsforskning og Norut Narvik er assosierte partnere i prosjektet og deltar ved prosjektmøter og workshops. Gjennom denne deltakelsen skapes en kunnskapsplattform for videreutvikling av regional industri innen solenergi og den regionale smartspesialiseringsstrategi.

Time period
-
In cooperation with
Norut

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo