Falltek - teknologi til fallforebygging

Falltek er et innovasjonsprosjekt som skal utvikle og bruke motiverende teknologi til fallforebyggende trening i to norske kommuner.

Gjennom å kombinere følgeforskning og utvikling av teknologi skal prosjektet;

  1. bedre fange opp brukerbehov (eldres behov for tilpasset trening),
  2.  støtte innovative prosesser i kommunene og
  3. tilpasse teknologiutvikling til brukerbehov og kommunens organisering.
     

Prosjektet eies av Tromsø kommune. Partnere er Alta kommune, Norut og Nordlandsforskning. Prosjektet er finansiert av RFF-nord. 

Financed by
Regionale forskningsfond
Time period
-
Project staff
Forsker II
In cooperation with
Alta kommune
Norut
Tromsø kommune

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo