Ageing at Home

I dette prosjektet skal vi undersøke hvilke muligheter og utfordringer det byr på å bli gammel i spredtbygde strøk i distrikts-Norge.

Forskningsprosjektet Å eldes hjemme (Ageing at Home), finansiert av Norges Forskningsråd. Vi skal finne løsninger på hvordan hjemmetjenesten i kommunene kan bli bedre på å tilrettelegge for gode og aktive liv. Prosjektet ledes av Mai Camilla Munkejord ved UiT Norges Arktiske Universitet, og Steigen og Tana er samarbeidskommuner.

Les mer om prosjektet på UiTs hjemmesider

Financed by
Norges forskningsråd
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo