Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge

I dette forskningsprosjektet undersøker vi levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (lhbti-personer) i Norge.

Skeive med innvandrerbakgrunn er en gruppe med dobbel minoritetsstatus; både innvandrere og skeive utgjør minoritetsgrupper i befolkningen og skeive med innvandrerbakgrunn er i så måte en minoritet i minoriteten. I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvilke ressurser og muligheter på den ene siden, og utfordringer og problemer på den andre siden, det kan by på å være skeiv med innvandrerbakgrunn. Prosjektet består av to delundersøkelser: 1) En kvantitativ spørreundersøkelse med 251 respondenter, og 1) en kvalitativ intervjuundersøkelse hvor vi har snakket med 43 skeive med innvandrerbakgrunn i alderen 16 til 61 år. Prosjektet utføres på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i perioden 2017-2018, og ferdigstilles høsten 2018. 

Financed by
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo