FORPROSJEKT: Levekår blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner

Med dette prosjektet igangsettes en landsdekkende representativ levekårsundersøkelse blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner i Norge

Forskningsprosjektet skal bestå av en kvalitativ forstudie. I denne delen vil vi bruke livshistorieintervjuer og fokusgruppeintervjuer til å kartlegge hvilke levekårsområder det er viktig og mulig å belyse i en spørreundersøkelse. I neste runde vil vi utvikle et spørreskjema og gjennomføre en undersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen. Forskningsprosjektet utføres på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og ledes av professor Norman Anderssen ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Financed by
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Time period
-
Project staff
Forsker II

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo