Indu-Zero

Indu-Zero skal gi svaret på hvordan eksisterende bolig bebyggelser kan renoveres til 0 energi standard. Dette skjer ved å utvikle bygningsmoduler integrert med energi, ventilasjon og el-installasjoner som monteres uten på eksisterende bygg. Videre utvikles et produksjons design som sikre kostnad for totalrenovasjon av standard en bolig halveres.

Eldre boligmasse som gjerne er dårlig isolert med stor energi tap representere den stor utfordring når samfunn og ikke minst byer skal redusere sine klimautslipp. Får vi ikke økt renoveringstaksten av eldre boliger bli det vanskelig å nå de klimamål vi er forpliktet på. I Nord-Europa skal 22 millioner hus renoveres i løpet av drøye ti år. Norge er det et behov for å renovere 810 000 boliger. Prosjektet Indu-Zero vil løse denne utfordringen og utvikler bygnings-moduler integrert med energi, ventilasjon og el-installasjoner som monteres uten på eksisterende bygg. Samtidig utvikles et robotisert industrialiseringsdesign som skal redusere renoverings-kostnader for boligeier til halvparten av dagens nivå. Dette vil generere en marketpush som er for-utsetning for masseproduksjon. Indu Zero vil derfor også utvikle forretningsmodeller for etablering av byggelementfabrikker i partnerlandene.

Financed by
Northsea Programme Interreg
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo