Nabo. Unges opplevelse av sosial inkludering i Norge
Av
Esben Søndergaard Bruun Olesen
Report
Utgiver:
Nordisk ministerråd
Year published:
2019
Issue:
545

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11, Bodø

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN