Skeive liv. Felles fortellinger på tvers av forskjeller
Av
Elisabeth Stubberud
Helga Eggebø
Norman Anderssen
Academic article
Utgiver:
Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet
Year published:
2022
Sider:
50-73
Issue:
4-1