Diskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn
Av
Helga Eggebø
Elisabeth Stubberud
Henrik Karlstrøm
Academic article
Utgiver:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Year published:
2020
Sider:
132-152
Issue:
2

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

VISITING ADDRESS

Universitetsalleen 11
Bodø, Norway

TLF
+47 75 41 18 10

E-MAIL
nf@nforsk.no

BANK ACCOUNT
4500 55 98811

NO/VAT
989 714 309 MVA

Miljøfyrtårn logo