Diskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn
Av
Helga Eggebø
Elisabeth Stubberud
Henrik Karlstrøm
Velferd
Academic article
Utgiver:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Year published:
2020
Sider:
132-152
Issue:
2