Vi tilbyr

Nordlandsforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Vi forsker på oppdrag fra offentlige og private oppdragsgivere, eller vi søker om forskningsmidler fra ulike forskningsprogrammer på viktige samfunnsområder. Norges forskningsråd, næringsaktører og offentlig sektor kan alle nyttiggjøre seg forsknings- og utviklingskompetansen våre forskere har opparbeidet seg.

Forskning skal være nyttig, og vi er opptatt av at vår forskning skal bli brukt. I tillegg til ordinære forskningsprosjekter ønsker vi å bidra til å spre kunnskap om forskningsresultater og bruke vår kunnskap til å være en utviklingsaktør sammen med næringslivet og offentlig sektor.

Vi kan bidra på disse områdene:

  • Utvikle problemstillinger og designe forskningsprosjekter sammen med bedrift / offentlig sektor
  • Bidra til søkeprosesser om forsknings- og utviklingsmidler
  • Holde innlegg og foredrag på kurs og konferanser
  • Bidra til undervisning på spesifikke fagfelt
  • Gjennomføre evalueringer
  • Være rådgiver
  • Være kompetansemegler
  • Bidra som utviklingspartner
  • Delta i debatter og media

 

Vi har forskere innen mange forskjellige fagfelt og stort nettverk. 

Ta gjerne kontakt om du tror vi kan bidra med noe, og be om tilbud. Send henvendelse til nf@nforsk.no eller direkte til en av våre medarbeidere:

Se våre medarbeidere.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern