Klimatilpasning

Klimatilpasning er et gjennomgående perspektiv i mange av våre studier.

Nordlandsforskning er partner i Nordic Center of Excellence - CLINF. Nordlandsforskning er også partner i Nasjonalt kunnskapssenter for bærekraftig klimatilpasning, som har til formål å skaffe ny og brukerrettet kunnskap om hvordan samfunnet best kan redusere skadene av klimaendringene. De siste årene har prosjekter knyttet til klimatilpasning hatt utgangspunkt i havforsuring, infrastruktur og naturbaserte næringer.
 

Utvalgte prosjekter:

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern