Styret

Bilde av gulstripe på veien

Eierne av Nordlandsforskning AS, Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning, oppnevner styre for selskapet i generalforsamlingen.

Styret består av åtte styremedlemmer, der seks innstilles fra eierne og Norges Forskningsråd og to er ansatt representanter. Styret har normalt en funksjonstid på fire år, unntak er de ansatte som velges for to år.

Styret for Nordlandsforskning AS (Pr. 12. april 2016):

Styremedlem: Funksjon: Innstilt fra:
Eivind Solheim styrets leder Stiftelsen Nordlandsforskning
Gry Agnete Alsos styrets nestleder Nord universitet
Berit Skorstad styremedlem Nord universitet
Frank Frantzen styremedlem Nord universitet
Jørn Stemland styremedlem Stiftelsen Nordlandsforskning
Bente A. Ingebrigtsen styremedlem Norges Forskningsråd
Tone Magnussen styremedlem Nordlandsforskning AS - ansatt
Ragnhild H. Waldahl styremedlem Nordlandsforskning AS - ansatt

 

Styreleder Eivind Solheim kan kontaktes på  mobil 917 06 663 eller epost eivind.solheim@nordlandssykehuset.no

Administrerende direktør Iselin Marstrander kan kontaktes på mobil 40408365 eller epost ima@nforsk.no

 

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern