Eiere

Eiere av Nordlandsforskning AS

Nordlandsforskning AS er eiet av Nord universitet (51 %) og Stiftelsen Nordlandsforskning (49 %). Det foreligger en aksjonæravtale mellom partene som ble revidert og underskrevet i 2016, og som beskriver eiernes mål for selskapet.

Nord Universitet

Nord universitet ble etablert 1. januar 2016 på bakgrunn av fusjon mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. Universitetet har 1.200 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Nordlandsforskning AS inngår i konsernet Nord universitet som et randsoneinstitutt.

http://www.nord.no/no

 

Stiftelsen Nordlandsforskning

Stiftelsen Nordlandsforskning er en allmennnyttig stiftelse opprettet av Nordland fylkeskommune i 1979. Stiftelsen har som formål å drive forskning, formidling, utvikling og nyskaping i aktivit samarbeid med private og offentlige virksomheter og andre forsknings- og utdanningsmiljøer.

I 2010 ble forskningsaktiviteten skilt ut og formålet ivaretas av datterselskapet Nordlandsforskning AS. Stiftelsen drifter eiendommen som Nordlandsforskning AS leier.  

Daglig leder i Stiftelsen Nordlandsforskning er Iselin Marstrander som også er administrerende direktør i Nordlandsforskning AS.

Styret består av fire styremedlemmer, der tre oppnevnes av fylkesrådet i Nordland fylkeskommune og en er ansatt representant. Styret har normalt en funksjonstid på fire år, unntak er den ansatte som velges for to år.

Styret (oppdatert pr. 1. juli 2019):

Styremedlem Funksjon: Valgt av:
Sissel Ovesen styrets leder Nordland fylkeskommune
Hanne Thommesen styremedlem Nordland fylkeskommune
Jorulf Haugen styremedlem Nordland fylkeskommune
Bjarne Lindeløv styremedlem Nordlandsforskning AS - ansatt

 

Styrets leder kan kontaktes på telefon 922 92 725 eller epost so@kpb.no

Daglig leder Iselin Marstrander kan kontaktes på telefon 40408365 eller epost ima@nforsk.no

Vedtekter til Stiftelsen Nordlandsforskning

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern