Publikasjoner

ABC Nyheter.no: - Om 30 år bør Norge være oljefritt

ABC Nyheter 31. mars 2014:

"...-Næringslivet har også ansvar for å sette en standard. De kan være med å påvirke like mye som politikerne, tror jeg, sier Grete Hoveldsrud, forskningsleder ved Nordlandsforskning og tilknyttet Cicero...."

 

NRK Nordland: - Det er for seint å snu

NRK Nordland 1. april 2014: "...- Det er for seint å snu, men vi kan klare å begrense skadevirkningene, sier klimaforsker Grete Hovelsrud i Nordlandsforskning....

http://www.nrk.no/nordland/forsker_-_-det-er-for-seint-a-snu-1.11640581

 

Cicero: Vi må handle

Cicero 31. mars 2014:

"...  Selv i Norge er vi ikke alltid så godt tilpasset dagens klima, derfor anbefaler rapporten at vi reduserer folks sårbarhet. Dette vil sette mennesker i bedre stand til å håndtere fremtidige endringer, sier Grete K. Hovelsrud, hovedforfatter og forsker ved CICERO og Nordlandsforskning..."

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=12024

 

Lofot-Tidende: Dette bildet bekymrer klimaforsker Grete

Lofot-Tidende 30. mars 2014:

"...Grete Kaare Hovelsrud har padlet rundt Svalbard, bodd med inuittene på Grønland og blitt vingeklippet av president George Bush. Men først da polarbomsen landet i Bodø, følte hun seg ordentlig hjemme...."

http://www.an.no/nyheter/article7261712.ece

 

Avisa Nordland: Dette bildet bekymrer klimaforsker Grete

Avisa Nordland 29. mars 2014:

"...Grete Kaare Hovelsrud har padlet rundt Svalbard, bodd med inuittene på Grønland og blitt vingeklippet av president George Bush. Men først da polarbomsen landet i Bodø, følte hun seg ordentlig hjemme...

http://www.an.no/nyheter/article7261712.ece

Denne saken sto også som lørdagsreportasje i papiravisa samme dag.

Aftenposten: Sushi til massene

Aftenposten 29. mars 2014:

"....Sosiolog Therese Andrews ved Nordlandsforskning har lenge interessert seg for sushi som kulturelt fenomen og drev for noen år siden feltstudier i New York og Paris. Hun tror en viktig grunn til sushiens suksess er at den matcher sunnhets- og helsebølgen.
- Den er lett, slankende, har lite fett og passer flere krav i vår kultur, sier hun.
Hva som skjer når in-retten virkelig er blitt folkeføde, er hun litt usikker på.
I New York dalte populariteten blant trendsetterne i gourmetverdenen da retten spredde seg til utkantstrøkene.
- Men vi vet ikke om trendsetterne slutter å spise sushi, eller om det bare glir inn og forblir en matrett i deres daglige kosthold, sier hun....."

Utrop: Formålsløs venting på asylmottak

Utrop.no 21. mars 2014:

"...Asylsøkere ønsker en mer meningsfull hverdag på asylmottak. Det å kunne jobbe vil lette på tilværelsen, mens de venter på at søknaden deres skal bli behandlet og bidra positivt til den psykiske helsen,sier forsker Cecilie Høj Anvik til forskning...."

http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/26979

Bodø NU: Slik er hverdagen for asylsøkere

Bodø Nu 19. mars 2014:

"...En ny rapport utarbeidet av Nordlandsforskning avdekker svært mangelfulle forhold for asylsøkere i Norge...."

http://bodonu.no/slik-er-hverdagen-for-asylsokerne/

NRK Nordland: Får brakkesyke på asylmottak

NRK Nordland 19. mars 2014:

"...Hverdagene i asylmottak er preget av formålsløs venting, nettsurfing og TV-titting. Beboerne etterlyser meningsfulle oppgaver å fylle tiden med...."

http://www.nrk.no/nordland/far-brakkesyke-pa-asylmottak-1.11617402

Forskning.no: Får brakkesyke på asylmottak

Forskning.no 19. mars 2014:

"Hverdagene i asylmottak er preget av formålsløs venting, nettsurfing og TV-titting. Beboerne etterlyser meningsfulle oppgaver å fylle tiden med.... - Beboerne er i en veldig vanskelig livssituasjon i utgangspunktet. Når de så opplever en tilværelse der de blir passivisert, må vi anta at dette har negativ effekt på den psykiske helsa, sier forsker Cecilie Høj Anvik..."