Publikasjoner

Folkemøte: Barnehage og skulestruktur i Hemsedal

Hemsedal kommune: Folkemøte 7. april: Barnehage og skulestruktur i Hemsedal

Desse og fleire spørsmål vil du få svar på. Seniorforskar ved Nordlandsforskning Karl Jan Solstad er engasjert av Hemsedal kommune til å leggje fram ein analyse etter spørjeundersøkinga tidlegare i år.

http://www.hemsedal.kommune.no/News-list/Folkemote-7april-Barnehage-og-skulestruktur-i-Hemsedal/

NRK Nyhetsmorgen: FN Klima

Nyhetsmorgen 31. mars 2014:"...

http://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/npub50006414/31-03-2014

NRK Troms og Finnmark: Grete Hovelsrud om FNs klimarapport

NRK Troms og Finnmark 31. mars 2014:

http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms-og-finnmark/dktr02003114/31-03-2014#t=17m15s

NRK Norgesglasset: Enda klarere klimarapport

Norgesglasset 31. mars 2014:

http://radio.nrk.no/serie/norgesglasset#t=5m22s

 

Dagsnytt Atten: FNs klimarapport

 

 

Dagsnytt Atten 31. mars 2014:

http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56033114/31-03-2014

Her og Nå: Klimarapport og verdens helse

Her og Nå 31. mars 2014:

http://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending/dmnh01006414/31-03-2014#t=46m18s

Nationen: Regn og tørke trugar matavlingar

Nationen 1. april 2014, side 6-7 :

"... Klimaendringar får også konsekvensar for beredskap og tryggleik, understrekar Grete K. Hovelsrud, som er klimaforskar ved Cicero og Nordlandsforsking og medforfattar av rapporten...."

Dagens Næringsliv: Om 30 år bør Norge være oljefritt

Dagens Næringsliv 31. mars 2014:

"....Næringslivet har også ansvar for å sette en standard. De kan være med å påvirke like mye som politikerne, tror jeg, sier Grete Hoveldsrud, forskningsleder ved Nordlandsforskning og tilknyttet Cicero.

-Er det bærkraftig å satse på oljevirksomhet i Barentshavet om 30 år? 

- Det er jo ikke det. Det skjer en rivende utvikling i energisektoren nå. Vi kan raskt bli uavhengige av olje. Om 30 år bør Norge satse på å være oljefritt, så det kan være lurt å tenke annerledes på hvordan ressursene brukes. Verden har ikke råd til å fortsette bruken av fossilt brensel, sier hun...."

http://www.dn.no/nyheter/energi/2014/03/31/Klima/-om-30-r-br-norge-vre-oljefritt

Nettavisen: - Det er to tog som kommer mot oss

Nettavisen 31. mars 2014:
"..- Det vi fant ut om voldelige konflikter, er at det ikke er noen direkte kobling til klimaendringer. Men det er en indirekte effekt. Hvis klimaendringer påvirker matproduksjonen, vanntilførselen eller infrastrukturen i pågående konflikter, så får klimaendringer en indirekte effekt, sier klimaforsker Grete Hovelsrud til Nettavisen...."

http://www.nettavisen.no/nyheter/--det-er-to-tog-som-kommer-mot-oss/5184558.html

Dagsavisen: Klimaendringer kan føre til kriger

Dagsavisen 1. april 2014:

"... – Klimaendringene vil øke risikoen for voldelige konflikter, blant annet på grunn av mer fattigdom og økonomiske nedgangstider, advarer en av hovedforfatterne, Grete K. Hovelsrud, forsker ved CICERO og Nordlandsforskning....

http://www.dagsavisen.no/samfunn/klimaendringene-kan-fore-til-kriger/