Publikasjoner

Dagsnytt Atten: FNs klimarapport

 

 

Dagsnytt Atten 31. mars 2014:

http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56033114/31-03-2014

Her og Nå: Klimarapport og verdens helse

Her og Nå 31. mars 2014:

http://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending/dmnh01006414/31-03-2014#t=46m18s

Nationen: Regn og tørke trugar matavlingar

Nationen 1. april 2014, side 6-7 :

"... Klimaendringar får også konsekvensar for beredskap og tryggleik, understrekar Grete K. Hovelsrud, som er klimaforskar ved Cicero og Nordlandsforsking og medforfattar av rapporten...."

Dagens Næringsliv: Om 30 år bør Norge være oljefritt

Dagens Næringsliv 31. mars 2014:

"....Næringslivet har også ansvar for å sette en standard. De kan være med å påvirke like mye som politikerne, tror jeg, sier Grete Hoveldsrud, forskningsleder ved Nordlandsforskning og tilknyttet Cicero.

-Er det bærkraftig å satse på oljevirksomhet i Barentshavet om 30 år? 

- Det er jo ikke det. Det skjer en rivende utvikling i energisektoren nå. Vi kan raskt bli uavhengige av olje. Om 30 år bør Norge satse på å være oljefritt, så det kan være lurt å tenke annerledes på hvordan ressursene brukes. Verden har ikke råd til å fortsette bruken av fossilt brensel, sier hun...."

http://www.dn.no/nyheter/energi/2014/03/31/Klima/-om-30-r-br-norge-vre-oljefritt

Nettavisen: - Det er to tog som kommer mot oss

Nettavisen 31. mars 2014:
"..- Det vi fant ut om voldelige konflikter, er at det ikke er noen direkte kobling til klimaendringer. Men det er en indirekte effekt. Hvis klimaendringer påvirker matproduksjonen, vanntilførselen eller infrastrukturen i pågående konflikter, så får klimaendringer en indirekte effekt, sier klimaforsker Grete Hovelsrud til Nettavisen...."

http://www.nettavisen.no/nyheter/--det-er-to-tog-som-kommer-mot-oss/5184558.html

Dagsavisen: Klimaendringer kan føre til kriger

Dagsavisen 1. april 2014:

"... – Klimaendringene vil øke risikoen for voldelige konflikter, blant annet på grunn av mer fattigdom og økonomiske nedgangstider, advarer en av hovedforfatterne, Grete K. Hovelsrud, forsker ved CICERO og Nordlandsforskning....

http://www.dagsavisen.no/samfunn/klimaendringene-kan-fore-til-kriger/

Klassekapmen: I Nord-Europa er samene blant dem som rammes hardest

Klassekampen 1. april 2014, side 10:

"... Grete Hovelsrud er en av forfatterne bak rapporten og forsker ved Nordlandsforskning og Cicero.

– Urfolkene i Arktis, samene og inuittene er veldig nært naturressursene. Og når de endrer seg så drastisk som det ligger an til, så blir deres økonomiske og kulturelle grunnlag endret, sier hun...."

Stavanger Aftenblad: Hun klamrer seg til håpet

Stavanger Aftenblad 1. april 2014, side 18:

"...- Havnivå som stiger, økt ekstremvær, tap av produktiv landbruksjord og smelting av permafrost er de største driverne til folkeforflytting, forklarer klimaforsker Grete Hovelsrud, ved Nordlandsforskning og Cicero senter for klimaforskning...."

 

AVisa Nordland: Vi står han ikke av

Avisa Nordlannd 1. april 2014:

"...Klimaendingene vil treffe oss over alle områder, sier Hovelsrud, og tilpasningen til stadig flere ekstremhendelser må inn i beslutninger på alle nivåer..."

http://www.an.no/nyheter/article7266295.ece

Saken står også i papiravisa samme dag.

High North News: Klimaendringene vil ramme nordområdene kraftig

High North News 1. april 2014:

"...Klimaforsker Grete Hovelsrud sier Nordland og nordområdene vil bli rammet tidlig og hardt av klimaendringene vi står ovenfor...."

http://www.highnorthnews.com/klimaendringene-vil-ramme-nordomradene-kraftig/