Workshop for VRI-aktive forskere

Forskningsprogrammet ved Nordlandsforskning hadde som et tiltak å arrangere ”Work shop” mellom forskere tilknyttet forskerprosjektet og forskere tilknyttet klyngeprosjektene og prosjektledere. Hovedformålet med disse samlingene er erfaringsutveksling om hvordan en som forsker arbeider i forhold til og sammen med bedrifter.

Sammendrag
Forskningsprogrammet ved Nordlandsforskning hadde som et tiltak å arrangere ”Work shop” mellom forskere tilknyttet forskerprosjektet og forskere tilknyttet klyngeprosjektene og prosjektledere.

Hovedformålet med disse samlingene er erfaringsutveksling om hvordan en som forsker arbeider i forhold til og sammen med bedrifter. Målet er å få til gode lære- og samhandlingsprosesser mellom forskningsaktørene. I tillegg er det et mål å bedre og videreutvikle kontakten og samarbeidet mellom forskere i Nordland, noe som vil styrke det regionale innovasjonssystemet.

Det er også en målsetting gjennom denne aktiviteten å etablere et nettverk for næringsrettet forskning i Nordland som kan bestå også etter prosjektets avslutning. Til sammen deltok 16 personer på workshopen. 

Bedriftene var ikke direkte invitert som bedrifter hvis de ikke var del av prosjektledelsen. Bedriftene hadde sine dialogfora innen de enkelte klyngene. En ønsket med ”Work shop” en å få fram utfordringer for utviklingen av FoU sporet. Slik som hovedprosjektet var organisert ble forskere lett en ressurs som ble koblet til enkeltoppgaver og med liten mulighet til en diskusjon på tvers av prosjektene. Hensikten med ”Work shop” var å skape en diskusjon om regionalt FoU arbeid. Utgangspunktet for ”Work Shop” en var resultater fra Forskningsprosjektet og FoU arbeid i klyngene. Oppsummeringen er gjort av Nordlandsforskning.

Skrevet av Nils Finstad, Einar Lier Madsen, Bjarne Lindeløv, Elisabet Ljunggren, Jarle Løvland, Åge Mariussen

Publikasjonsnr.
2009-1011
ISBN
0804-1873
Antall sider 11
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern