Vilkår for ledelse - Om økonomi, kompetanse, ansvar og myndighet i norske helse- og omsorgstjenester

Rapporten belyser noen rammevilkår for ledere i helse- og omsorgstjenester som økonomi, bemanning og personalets kompetanse, og hvordan dette igjen virker inn på kvalitet i tjenestetilbudet.

Rapporten er basert på en studie som Nordlandsforskning har gjennomført for Norsk Sykepleierforbund. Den belyser noen rammevilkår for ledere i helse- og omsorgstjenester som økonomi, bemanning og personalets kompetanse, og hvordan dette igjen virker inn på kvalitet i tjenestetilbudet. Rapporten berører også forhold som ledernes kompetanse, ansvars- og myndighetsområde og planer for fremtiden som leder.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 10/2017
ISBN
978-82-7321-721-9
Antall sider 72
Pris kr 75
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern