Vi utgjør en forskjell. Det er jeg sikker på. – Om oppfølgingstjenesten i Sogn og Fjordane

Denne rapporten oppsummerer en gjennomgang av Oppfølgingstjenesten i Sogn og Fjordane.

Oppfølgingstjenesten (OT) har ansvaret for å følge opp ungdom i aldersgruppa 15-21 år som har rett til skolegang, men som ikke er i opplæring, ikke har fullført videregående opplæring eller ikke er i jobb. Denne rapporten oppsummerer en gjennomgang av Oppfølgingstjenesten i Sogn og Fjordane. Hovedmålet med oppdraget har vært å presentere forslag til hvordan Sogn og Fjordane fylkeskommune kan innrette det tverrfaglige arbeidet rundt og mot ungdom som befinner seg utenfor opplæring og arbeid.

Antall sider 69
Pris kr 100
Last ned PDF

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern