Verdiskaping på tvers - dybdestudier blant pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Rapporten presenterer dybdestudier gjennomført blant et utvalg av pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner.

Sammendrag
Verdiskaping på tvers- Dybdestudier blant pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner presenterer dybdestudier gjennomført blant et utvalg av pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner. Rapporten presenterer dybdestudier gjennomført blant et utvalg av pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner. To tema er sentrale: 1) Ulike former for verdiskaping og samspillet mellom disse, 2) Hvordan kulturminnebasert verdiskaping kan bli integrert del av lokalt og regionalt plan- og utviklingsarbeid.

Skrevet av Bent A. Brandtzæg, Per I. Haukeland, Tone Magnussen, Erika Søfting

Publikasjonsnr.
2010-05
ISBN
978-82-7321-594-9
Antall sider 36
Pris kr 75
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern