Underveisrapport: Følgeevaluering av partssamensatte nasjonalpark- og verneområdestyrer

Rapporten beskriver situasjonen i 2018 for forsøksordningen med grunneier- og partssammensatte verneområdestyrer i tre norske verneområder.

Dette er en underveisrapport fra følgeevalueringen av forsøksordningen med partssammensatte nasjonalpark- og verneområdestyrer i fire norske verneområder. Fra 2017 har forsøksordningen omfattet Trollheimen landskapsvernområde, Raet nasjonalpark og Jomfruland nasjonalpark.  I siste halvdel av 2018 er også Skarvan-Roltdalen nasjonalpark blitt en del av forsøksordningen. Rapporten oppsummerer erfaringer fra 2018, og vil danne grunnlaget for den samlede sluttrapporten fra følgeevalueringen av forsøksordningen som kommer i 2020. 

Publikasjonsnr.
NF-rapport 8/2019
ISBN
978-82-7321-771-4
Antall sider 39
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern