Trafikktellinger på Saltfjellet og beregning av turisttrafikken sommeren 1991

I rapporten gis en kort analyse av materialet med formål å beregne turisttrafikken i Nordland.

Sammendrag
Det er foretatt manuelle tellinger og automatiske radarregistreringer av veitrafikken på E-6 over Saltfjellet ved Polarsirkelen. Blant annet er nasjonalitet og kjøretøytype registrert. I rapporten gis en kort analyse av materialet med formål å beregne turisttrafikken i Nordland.

Skrevet av Øystein Jensen, Ingvild Skaufel

Publikasjonsnr.
1992-03
ISBN
82-7321-182-7
Antall sider 102
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern