Systemorientering gjennom kompetanseutvikling?

Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten.

Publikasjonsnr.
NIFU-rapport 2016-24
ISBN
978-82-327-0209-1
Antall sider 88
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern