Sykepleierledere og ledelse

Rapporten viser funn fra en studie blant sykepleiere i lederstillinger. Den gir innblikk i rammevilkår, ansvar og myndighet, prioriteringer og handlings-rom innenfor forskjellige ledernivå både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelse-tjenesten.

Potensielle konfliktlinjer og mulighet for faglig støtte og utvikling er også utforsket. I tillegg er ledernes bakgrunn og kompetanse kartlagt. 

Publikasjonsnr.
NF-rapport 4/2014
ISBN
978-82-7321-650-2
Antall sider 54
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern