Suksesshistorier i Nordlands næringsliv. Presentasjon av fire gründere

Datainnsamlingen er gjennomført av fire elever fra Bodin videregående skole, media og kommunikasjon og en student ved Journalistutdanningen på Høgskolen i Bodø. Valg av gründere og utforming av spørsmål til bruk i intervjuene er gjort i samarbeid mellom Nordlandsforskning, elevene og studenten.

Sammendrag
Både innen media og forskning fokuseres det ofte på hva som gjør at man ikke lykkes med næringsutvikling og hvilke problemer bedrifter ofte møter, men studier av ”best practice” blant gründere og bedrifter som lykkes kan være også være lærerikt. I dette prosjektet fokuserer vi derfor på suksesshistorier blant gründere i næringslivet i Nordland. Hvordan definerer disse gründerne suksess, og er definisjonene deres sammenfattende med definisjoner innen blant annet forskning og virkemiddelapparat? Hvorfor har akkurat disse gründerne lyktes? Hva kan vi lære av dem, og hvilke råd gir suksessgründerne?

Skrevet av Ingebjørg Vestrum, Elisabet Ljunggren

Publikasjonsnr.
2006-1008
ISBN
0804-1873
Antall sider 22
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern