Statlige målsetninger og lokal praksis

Om kommunenes arbeide med miljøbetingede helseproblem.

Sammendrag
Rapporten er et opptrykk av forfatterens avhandling for dr.polit.graden, Universitetet i Oslo. Rapporten gjengir resultatene fra en studie av lokale iverksettingsprosesser i tilknytning til miljøbetingede helseproblem.

Skrevet av Asbjørn Røiseland

Publikasjonsnr.
1996-11
ISBN
82-7321-312-9
Antall sider 314
Pris kr 200
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern