Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen

En kartlegging av forholdet mellom soningskapasitet og behov for fengselsplasser.

Sammendrag
Nordlandsforskning har på oppdrag fra Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag gjennomført en kartlegging av forholdet mellom soningskapasitet og behov for fengselsplasser i den nordlige landsdelen. Resultatet av denne kartleggingen presenteres i dette arbeidsnotatet. Prosjektet ble gjennomført i perioden 1. april – 22. mai 2006. 

Vi ønsker å takke inspektør Anders Gjervan ved Kriminalomsorgen region nord for å ha vært behjelpelig med å skaffe til veie tall for region nord, samt gitt informasjon om kriminalomsorgen. Videre vil vi takke friomsorgsleder Håkon Sandåker, førstekonsulent Birger-Jan Johansen og førstekonsulent Anne-Lise Sortland ved Nordland friomsorgskontor, Bodø, for nyttig informasjon om kriminalomsorgen og da særlig friomsorgen. Vi vil i tillegg takke jurist og høgskolelektor Hild Rønning ved Politihøgskolen i Bodø for interessant samtale om dette temaet.

Skrevet av Hege Gjertsen

Publikasjonsnr.
2006-1006
ISBN
0804-1873
Antall sider 38
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern