Sommervær og reiseaktivitet

Sommervær og reiseaktivitet - En analyse av sommerklimaets betydning for befolkningens velferd og sommerværets innvirkning på etterspørselen etter ulike reiseaktiviteter.

Sammendrag
Rapporten gir først en beskrivelse av sommerklimaet på ulike steder i Norge. Deretter beskrives hvordan folk tror sommerklimaet er i Oslo, Bergen og Bodø samt hvordan folks subjektive oppfatning sammenfaller med faktiske klimaforhold. Rapporten viser også nordlendingens betalingsvillighet for "godt sommervær". Til slutt forklares hvordan sommerværet påvirker etterspørselen etter sentrale reiseaktiviteter i Nord-Norge samt charterreiser fra Norge til utlandet.

Skrevet av Gisle Solvoll, Finn Jørgensen

Publikasjonsnr.
1989-18
ISBN
82-7321-117-7
Antall sider 88
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern