Skolestrukturen i Malangen Økonomi eller velferd?

I rapporten gjennomgås skolestrukturen i Malangsregionen i Balsfjord kommune.

Undersøkelsen omfatter skolene: Hamnvåg (30 elever), Malangseidet (23 elever) og Sand (141 elever). En nedleggelse av de to minste skolene vil redusere kostnadene til skoledriften i regionen. En slik sentralisering medfører imidlertid at noen elever får svært lang skolevei. Skolene ivaretar i dag læreplanens pålegg om å bruke lokale ressurser i undervisningen.  Det er usikkert om dette kan ivaretas i samme grad ved en sentralisering, da flere elever vil gå på skolen utenfor sitt nærmiljø. En sentralisering av skolene må også antas å få konsekvenser for  de lokalsamfunnene som mister skolen i form av økt utflytting og redusert tilflytting.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 24/2000
ISBN
82-7321-418-4
Antall sider 130
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern