Sett, hørt og forstått?

Om profesjonelle møter med unge i sårbare situasjoner. Hvordan erfarer unge i sårbare livssituasjoner møter med profesjonelle voksne? Og hvordan kan disse møtene bli virksomme?

Boka "Sett, hørt og forstått" handler om møter med de unges stemmer som perspektiv og den profesjonelle yrkesutøvelsen som ramme. Her beskrives de unges møter med ulike fagfolk på forskjellige arenaer.

Unge trenger gode fagfolk, gode enkelttjenester som samhandler. De trenger voksne som ser ser, hører, gjør noe og skaper vendepunkt.

Boka er skrevet for profesjoner som arbeider i skole, barnevern, NAV og helsetjenester som har spesielle mandat og oppgaver overfor unge, samt for studenter som skal arbeide innen disse områdene.

Redaktører er: Reidun Follesø, Cathrine Tobjørnsen Halås og Cecilie Høj Anvik.

Les mer om boka, og bestill på Universitetsforlagets nettsider.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern