Samspill for økt gjennomføring i Troms

- Evaluering av Strategi 2

Denne rapporten sammenfatter evaluering av strategi 2 i fylkestingsmeldingen Samspill for økt gjennomføring i Troms fylkeskommune.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 11/2019
ISBN
978-82-7321-777-6
Antall sider 75
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern