Sammenhengen mellom undervisning og læring

En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet - Sluttrapport.

Sammendrag
Dette er sluttrapport fra prosjektet Sammenhengen mellom undervisning og læring. Arbeidsmåter, utvikling av ferdigheter og læring i norsk, narturfag og samfunnsfag (SMUL). SMUL er ett av prosjektene under programmet for Evaluering av Kunnskapsløftet. SMUL har hovedfokus på hvordan læreren forstår, fortolker og omsetter Læreplan for Kunnskapsløftet, LK06, i praksis, og i det datamaterialet som presenteres, er det derfor læreren som står i fokus i de fleste kapitlene. Rapporten består av tre deler som tar opp ulike forhold vedrørende læreres praksis og deres tenkning.

Skrevet av Janet Hodgson, Wenche Rønning, Peter Tomlinson

Publikasjonsnr.
2012-4
ISBN
978-82-7321-626-7
Antall sider 232
Pris kr 250
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern