Samfunnsentreprenører og næringsutvikling

I en ny bok med tittelen Entrepreneurship and Regional Development – Local Procecces and Global Patterns, bidrar forskere fra Nordlandsforskere med en studie av en distriktskommune som jobber aktivt med næringsutvikling.

Lars Rønning, Elisabet Ljunggren og Johan Wiklund fra Nordlandsforskning har bidratt i boken med et kapittel hvor de ser på hvordan kommuner kan legge til rette for lokal næringsutvikling. Forskerne har sett på hvordan en kommune legger til rette for næringsutvikling på en slik måte at kommunen selv kan ses på som en samfunnsentreprenør. Samfunnsentreprenører skiller seg fra entreprenører i mer klassisk bedriftsøkonomisk forstand blant annet ved å ha fellesskapet i bygda og utvikling av lokalsamfunnet som et viktig mål for prosjektet sitt.

Forskerne presenterer tre caser med ulike næringer; reiseliv, matproduksjon og energi, og illustrerer hvordan kommunen utvikler næringer og hva som gir suksess eller ei.

Les mer om boka her

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern