Researching unresarchable issues: Ethical dilemmas in qualitative research

Sammendrag
Ingen sammendrag er gitt.

Skrevet av Morten Huse

Publikasjonsnr.
1996-1009
ISBN
0804-1873
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern