Reiselivet i Salten - Kartlegging av bedriftsgrunnlag, reisemønster og virkninger i regionen

Notatet inneholder en gjennomgang av trekk ved reiselivsrelatert næringsliv i Salten-regionen med vekt på bedriftsstruktur, reisemønster og geografisk markedsorientering.

Notatet inngår i faktagrunnlaget i forbindelse med at VIsit Bodø har fått i oppgave av Salten regionråd å tilrettelegge fore et forslag til en mer helthetlig organisering av reiselivet i Salten-regionen.

Publikasjonsnr.
NF-notat: 1009/2016
ISBN
0804-1873
Antall sider 41
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern