Rapport fra forprosjekt for etablering av IT-program

Informasjonsteknologi

Sammendrag
Forprosjektet er et forsøk på å få etablert et debattforum og et koordinerende organ for IT- virksomheten ned Nordlandsforskning og Høgskolesenteret i Nordland.

Skrevet av Asbjørn Karlsen, Kjell Ellingsen, Arne Opdahl, Pontus Törnqvist

Publikasjonsnr.
1989-20
ISBN
82-7321-119-3
Antall sider 44
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern