Privat overnatting: Innhenting av data fra Airbnb

I 2014 gjennomførte Nordlandsforskning et prøveprosjekt som hadde som mål å prøve å innhente data fra Airbnb. Airbnb er en nettbasert markedsplass for privat utleie/leie av overnatting for hele verden. Omfanget av slik utleie i Nord-Norge er lite kjent.

Prosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune innenfor det pågående Reiselivsbarometerprosjektet som drives av Nordlandsforskning og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Publikasjonsnr.
N-notat: 1014/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 13
Pris kr 30
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern