Omstillingsarbeid i kommunale organisasjoner

OU i kommunene.

Sammendrag
På grunnlag av tidligere gjennomførte studier av omstillingsarbeider i en rekke kommuner er det søkt utviklet en forståelse for hva som kjennertegner omstilling og omstillingsarbeid. Fire modeller for slikt arbeid trekkes opp. Viktige konklusjoner i rapporten dreier seg om konsulentens rolle og betydning, som ofte blir mer styrende enn ønsket av både konsulenter og deltaker. Lederstyring med liten deltakelse synes å være vanlig, samtidig som den kommunale ledelsen er så vag eller konfliktfylt at prosjekter ofte løper ut i sanden. Kommunal organisasjon er mye blitt utformet på grunnlag av moter og modeller fra næringslivet og KS. Nå synes det å være tegn på at den kommunale ledelsen blir mer aktiv i utformingen av egen organisasjon.

Skrevet av Børre Nylehn

Publikasjonsnr.
1994-10
ISBN
82-7321-254-8
Antall sider 251
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern