Om utvikling av spørreskjemaet SIMM-Q

Rapporten presenterer utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q – Social Innovation Measurement Model Questionnaire.

Rapporten presenterer utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q – Social Innovation Measurement Model Questionnaire, et arbeid som fortsatt pågår. Skjemaet er utviklet gjennom prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem og er pr oktober 2018 brukt i en datainnsamling fra ansatte ved norske og danske sykehjem. Hensikten med denne rapporten er ikke å formidle resultater, men å dokumentere utviklingen av skjemaet og derigjennom gjøre det tilgjengelige for andre interesserte.

Andre forskere og interesserte må gjerne anvende SIMM-Q i sine studier. Det forutsetter imidlertid at første- eller
andreforfatteren forespørres og at denne rapporten brukes som referanse.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 10/2018
ISBN
978-82-7321-751-6
Antall sider 28
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern