Nasjonalparker i Nordland

Nasjonalparker i Nordland - en situasjonsanalyse av besøk og infrastruktur i Rago, Sjunkhatten, Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalparker, Saltfjellet og Gåsvatnan landskapsvernområder og Storlia naturreservat.

Denne situasjonsanalysen er ment som et bakgrunnsdokument for Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt arbeid med en besøksstrategi for verneområdene som de forvalter.

Det har lykkes å innhente opplysninger om innfallsporter, skilting, overnattingsmuligheter, spisesteder, stinettet, ferdsel langs sti, og besøk på de mange hyttene i områdene. Ambisjonen om å øke kunnskapen om de besøkende - hvor kommer de fra, alder, kjønn og formålet med reisen - har vært vanskelig ettersom det eksisterer et begrenset materiale som reflekterer disse forholdene.

Publikasjonsnr.
1020/1013
ISBN
0804-1873
Antall sider 40
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern