Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Selskapet for industrivekst (Siva), Nordlandsforskning (NF) og Handelshøgskolen i Bodø (HHB) samarbeider om et langsiktig forskningsprosjekt om inkubatorer og næringshager med et spesielt fokus på bedriftene tilknyttet inkubator/næringshage.

Formålet til prosjektet er å lære mer om hvordan inkubatorene og næringshagene fungerer, hvilke resultater de tilknyttede bedriftene skaper, og betydningen av inkubator/næringshage har for bedriftenes resultater. Dette notatet er det første fra dette forskningsprosjektet.

Hovedfunnene i dette notatet er at næringshagene har rekruttert bedrifter med stort behov for kompetanse, som bruker et bredt spekter av næringshagenes tilbud og som selv mener de har læringseffekter og opplever nytte av å være en del av et næringshagemiljø. Dette gjelder både for bedrifter med aktiv og passiv tilknytning, skjønt behov, bruk og effekter er langt svakere for den siste gruppen. 

Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl (NF), Tommy Clausen (UiN) og Gry Alsos (UiN).

Publikasjonsnr.
1006/2014
ISBN
0804-1873
Antall sider 21
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern