Når noen må ta regien. Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer , tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge

Rapporten bygger på kvalitative intervjustudier gjennomført på Island, Færøyene og i Norge, rundt unge som befinner seg i sårbare livssituasjoner med tanke på utdanning, arbeidslivsdeltakelse og psykisk helse.

Rapporten beskriver og analyserer situasjonen til unge slik de selv forteller om den, samt hvordan myndigheter og tjenesteytere innenfor velferdsområdene i de tre landene beskrivelse utfordringer, innsatser og tiltak rettet mot denne gruppen. Rapporten er skrevet på oppdrag fra prosjektet ”Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning” som koordineres av Nordens Välfärdscenter, Stockholm.

Publikasjonsnr.
NF rapport nr. 1 2016
ISBN
978-82-7321-665-6
Antall sider 137
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern