"Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter"

En studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming.

Dette er en kvalitativ studie, som ser på boligløsninger for mennesker med utviklingshemming. Via intervjuer med mennesker som arbeider i feltet så vel som mennesker med utviklingshemming selv og deres verger og foreldre, utkrystalliseres variasjon så vel som trender knyttet til kommunale strategier og botilbud for personer med utviklingshemming, og ikke minst, disse menneskenes egne opplevelser av ulike måter å bo på.  Hvilke implikasjoner har ulike løsninger for de livene som kan leves?

Publikasjonsnr.
NF-rapport 8/2013
ISBN
978-82-7321-646-5
Antall sider 170
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern