Modeller for kvinnerettet tiltaksarbeid

Rapporten sammenligner kvinnerettede prosjekter i tre kommuner.

Sammendrag
Rapporten sammenligner kvinnerettede prosjekter i tre kommuner. En sentral problemstilling er hvilke betingelser som må være tilstede for å få gjennomført tiltak. Samarbeid med viktige aktører på den lokale arena, er viktig. Offentlig sektor spiller en viktig rolle som tilrettelegger for kvinners deltakelse i arbeidsliv og politisk liv.

Skrevet av Agnete Wiborg

Publikasjonsnr.
1992-04
ISBN
82-7321-183-5
Antall sider 95
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern