Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ til straff

Rapporten tematiserer utfordringer ved bruk av gjenopprettende rett i saker med alvorligere personkrenkende handlinger, vold og trusler.

Sammendrag
Rapporten tematiserer utfordringer ved bruk av gjenopprettende rett i saker med alvorligere personkrenkende handlinger, vold og trusler. Fokus har vært på anvendelse av konfliktråd som alternativ eller supplement til straff.

 Datamaterialet har vært produsert ved deltakelse på konfliktrådsmøter og dybdeintervju med deltakerne. Studien indikerer at gjenopprettende rett er verd å satse på, men også at man står overfor en rekke utfordringer.

Framgangsmåter er viktig å tematisere, men de utfordringer man står overfor går også bortenfor spørsmål om bare instrumentalitet. Levende diskusjoner og en kultivering av ydmykhet overfor den kompleksitet man står overfor er grunnleggende for at de løfter gjenopprettende rett bærer best mulig skal kunne innfris.

Skrevet av Ann Kristin Eide, Hege Gjertsen

Publikasjonsnr.
2009-14
ISBN
978-82-7321-588-8
Antall sider 184
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern