"Med ei klype salt"

- håntering av helse og identitet i en flerkulturell sammenheng.

Sammendrag
Rapporten ser spesielt på kommunale helsetjenester til den samiske befolkningen i Tysfjord kommune i Nordland. Den beskriver hvordan møtet mellom samiske brukere og kommunenes personell oppleves og fortolkes av partene. Rapporten tar blant annet opp forhold som likhet i tjenestene, problemer knyttet til språk, læstadianismens betydning, lesing, ganning, og spørsmål om behovet for samisk kompetanse.

Skrevet av Ann Kristin Eide, Terje Olsen

Publikasjonsnr.
1999-09
ISBN
82-7321-381-1
Antall sider 91
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern