Markets in Transition

A Study of Business Strategy within the Norwegian Meat Processing Industry

Sammendrag
Rapporten gir et innblikk i dagens markedsstruktur i norsk kjøttvarebransje, og diskuterer de utfordringer en står overfor i årene som kommer. Økt liberalisering av markedene og skjerpet konkurranse i distribusjonsleddene stiller krav til omstilling og strategisk nytenkning. Sentralt i rapporten står en analyse av dagens markedstilpasning i ulike grupper kjøttvarebedrifter. Alternative bedriftsstrategiske veivalg skisseres.

Skrevet av Odd Jarl Borch

Publikasjonsnr.
1994-08
ISBN
82-7321-251-3
Antall sider 141
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern