Maktpolitiske konsekvenser av nye alternative regioner - virkninger for Møre og Romsdal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt fylkeskommunene om å fatte sammenslåingsvedtak innen 1. desember 2016. Som grunnlag til denne saken skal fylkesrådmannen utrede fordeler og ulemper med ulike regionale inndelinger.

Vurderinger knyttet til de oppgavene fylkeskommunen har som tjenesteprodusent og regional utviklingsaktør vil organisasjonen gjøre selv.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 9/2016
Antall sider 30
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern