Maktpolitisk vurdering av fremtidig regionstruktur for Nordmøre

Regionreformen dreier seg om hvordan vi skal lage bedre betingelser for vekst og utvikling gjennom samfunnsplanlegging der vi bor.

Arbeidet med denne reformen har brakt Nordmøres plass i den norske geografien opp på bordet. Hvordan kan Nordmøre bruke reformen til å unngå politisk, geografisk, økonomisk og demografisk marginalisering - og ta grep som kan bidra til utvikling og vekst der regionen utnytter fortrinnene ved sin plassering på kartet? Rapporten diskuterer denne problemstillingen med utgangspunkt i spørsmålet om makt.

Publikasjonsnr.
NF-notat 1012/2016
ISBN
0804-1873
Antall sider 23
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern