- Litt av en jobb!

En studie av tilrettelagt arbeid for personer med utviklingshemming.

Studien fokuserer på sosiale og kulturelle betydninger av ulike former for tilrettelagt arbeid for personer med psykisk utviklingshemming. Hovedfokuset i studien har vært hvordan arbeidstakerne selv fortolker og tillegger mening til sitt daglige virke – og hvilke meningssammenhenger arbeidet inngår i den enkeltes liv. I studien skilles det mellom seks grunnleggende – og innbyrdes ulike – nøkkelfortellinger arbeidstakere forteller ulike varianter av. I de seks nøkkelfortellingene inngår arbeid på helt ulike måter. Videre ses tilrettelagt i lys av noen generelle utviklingstrekk i velferdsstat og arbeidsmarked.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 12/2003
ISBN
82-7321-484-2
Antall sider 100
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern